ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.40 ทอง 5  
8 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.40 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65.80 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.80 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน