ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 34  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 34  
37 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.60 เงิน 52  
54 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.40 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน