ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 30  
33 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.20 เงิน 48  
51 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.20 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน