ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.35 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.55 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.07 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.15 ทอง 8  
9 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.73 ทอง 9  
10 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.03 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.52 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.77 ทอง 14  
15 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.65 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.47 ทอง 18  
19 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.18 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.92 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.15 ทอง 21  
22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.98 เงิน 23  
24 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.27 เงิน 24  
25 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.93 เงิน 25  
26 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.93 เงิน 26  
27 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.42 เงิน 27  
28 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.73 เงิน 28  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.57 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.27 เงิน 31  
32 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.78 เงิน 33  
34 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.27 เงิน 34  
35 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.32 เงิน 35  
36 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
37 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน