ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 258
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.40 เงิน 17  
19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
32 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน