ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 21  
24 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 21  
25 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 21  
26 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
27 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน