ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน