ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.60 ทอง 32  
35 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 37  
40 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.20 ทอง 37  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน