ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน