ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
20 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน