ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
14 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน