ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.50 ทอง 18  
20 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 35  
38 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 38  
40 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 42  
44 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 46  
47 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 46  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.50 เงิน 50  
52 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.50 เงิน 50  
53 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 53  
55 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.50 เงิน 55  
56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.50 เงิน 55  
57 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 57  
59 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 57  
60 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 57  
61 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน