ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 4  
13 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 27  
31 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 27  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 27  
33 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 33  
35 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 33  
36 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 33  
37 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 33  
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 33  
39 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 33  
40 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 33  
41 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 41  
42 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 41  
43 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 41  
44 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 41  
45 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 41  
46 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน