ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 203
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.37 ทอง 6  
7 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.63 ทอง 9  
10 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.13 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.38 ทอง 18  
19 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.83 ทอง 20  
21 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.30 ทอง 22  
24 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.70 ทอง 26  
27 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.17 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.90 ทอง 38  
39 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 44  
45 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.10 ทอง 46  
47 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.10 เงิน 48  
49 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.70 เงิน 49  
50 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.63 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.30 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.88 เงิน 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน