ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 202
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.13 ทอง 12  
13 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.90 ทอง 14  
16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.88 ทอง 16  
17 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.38 ทอง 19  
20 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.90 ทอง 30  
31 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.70 เงิน 40  
41 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.75 เงิน 42  
43 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
53 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน