ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 199
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.10 ทอง 5  
7 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.88 เงิน 15  
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.13 เงิน 22  
23 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.10 เงิน 25  
26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.75 เงิน 26  
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.90 เงิน 28  
29 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.70 เงิน 29  
30 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.10 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.90 เงิน 33  
34 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.90 เงิน 33  
35 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.75 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.10 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.10 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.40 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64.30 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61.10 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.90 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.75 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.70 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60.40 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.30 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60.25 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 60.10 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 31.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 25.90 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
60 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน