ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.95 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.30 ทอง 32  
34 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.50 ทอง 34  
36 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.30 ทอง 36  
38 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.10 ทอง 39  
40 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.10 ทอง 39  
41 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.90 ทอง 41  
42 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.70 ทอง 44  
45 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.10 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.90 ทอง 47  
48 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.70 ทอง 50  
52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.50 ทอง 52  
53 โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.30 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.30 ทอง 56  
57 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.10 เงิน 58  
59 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.90 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน