ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.90 ทอง 11  
13 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.10 ทอง 25  
26 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.10 ทอง 32  
33 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.70 ทอง 34  
35 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.30 ทอง 36  
37 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.30 ทอง 42  
43 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.70 เงิน 45  
46 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.30 เงิน 47  
48 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.10 เงิน 49  
50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.10 เงิน 49  
51 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 51  
52 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.80 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน