ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 187
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน