ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน