ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.10 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.90 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.30 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.70 เงิน 28  
29 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.90 เงิน 34  
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.30 เงิน 36  
37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.70 เงิน 38  
39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.10 เงิน 40  
41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.80 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.40 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67.60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน