ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 21  
24 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 35  
38 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 38  
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.60 ทอง 52  
54 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 52  
55 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.80 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน