ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.58 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.25 ทอง 12  
14 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 16  
18 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 33  
36 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง 36  
38 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.50 ทอง 40  
42 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 42  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 42  
46 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 42  
47 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 42  
48 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 42  
49 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.75 เงิน 49  
50 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.30 เงิน 51  
52 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.25 เงิน 56  
57 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 57  
58 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 40 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน