ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.25 ทอง 9  
12 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.25 ทอง 9  
13 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.25 ทอง 18  
21 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.25 ทอง 18  
22 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.25 ทอง 18  
23 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.25 ทอง 18  
24 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 24  
30 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.75 ทอง 30  
33 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.75 ทอง 30  
34 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.75 ทอง 30  
35 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 38  
41 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 38  
42 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.75 ทอง 42  
44 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.75 ทอง 42  
45 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.75 ทอง 42  
46 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.75 ทอง 42  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.75 ทอง 42  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.25 ทอง 48  
49 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.25 ทอง 48  
50 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 50  
51 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.25 ทอง 52  
53 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.25 ทอง 52  
54 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.25 ทอง 52  
55 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.50 เงิน 57  
58 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 58  
59 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.25 เงิน 59  
60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.25 เงิน 60  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน