ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.40 ทอง 4  
7 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง 4  
8 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 23  
26 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 26  
30 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.20 ทอง 26  
31 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 26  
32 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 32  
36 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 32  
37 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 32  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 45  
48 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 45  
49 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.80 ทอง 54  
56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 56  
57 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 57  
58 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.20 เงิน 60  
61 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน