ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.83 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.17 ทอง 16  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.17 ทอง 19  
20 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.17 ทอง 19  
21 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.17 ทอง 19  
22 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.17 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.83 ทอง 31  
32 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 33  
36 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 36  
38 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.17 ทอง 38  
39 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.83 ทอง 39  
40 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.83 ทอง 39  
41 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.33 ทอง 41  
43 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.17 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.83 ทอง 44  
45 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.17 ทอง 45  
46 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 46  
48 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.83 ทอง 48  
49 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.83 ทอง 48  
50 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.33 ทอง 50  
51 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.33 ทอง 50  
52 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.83 ทอง 53  
54 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.67 ทอง 55  
56 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.33 ทอง 56  
57 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.33 เงิน 59  
60 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.67 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน