ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.13 ทอง 9  
10 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.63 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.88 ทอง 13  
14 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.63 ทอง 19  
20 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.88 ทอง 24  
25 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.38 ทอง 26  
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.88 ทอง 28  
30 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.75 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.50 ทอง 32  
34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.38 ทอง 34  
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.38 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.13 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.88 ทอง 40  
41 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.75 ทอง 41  
42 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.50 ทอง 42  
43 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.25 ทอง 43  
44 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 43  
45 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.88 เงิน 45  
46 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.38 เงิน 47  
48 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79.25 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 49  
51 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.75 เงิน 51  
52 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.75 เงิน 51  
53 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.88 เงิน 54  
55 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.75 เงิน 55  
56 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.25 เงิน 56  
57 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) - -  
59 โรงเรียนพิชญพิชญ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน