ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.67 เงิน 31  
34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.67 เงิน 31  
35 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60.33 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน