ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน