ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.70 เงิน 10  
11 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.30 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน