ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.96 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.70 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.04 ทอง 20  
21 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.95 ทอง 22  
23 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.90 ทอง 23  
24 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.70 ทอง 27  
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.70 ทอง 27  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.64 ทอง 30  
31 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.44 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.14 ทอง 35  
36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.82 ทอง 37  
38 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.72 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.70 ทอง 40  
41 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.70 ทอง 40  
42 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.66 ทอง 42  
43 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.34 ทอง 44  
45 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.12 ทอง 45  
46 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.10 ทอง 46  
47 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.10 ทอง 46  
48 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.06 ทอง 48  
49 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.68 ทอง 49  
50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.56 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.84 ทอง 53  
54 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.70 ทอง 56  
57 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.70 ทอง 56  
58 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.70 ทอง 56  
59 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.50 ทอง 59  
60 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน