ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 15  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 18  
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 18  
23 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.40 ทอง 29  
32 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.40 ทอง 29  
33 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 29  
34 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 29  
35 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.60 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.40 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 20 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน