ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
37 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
38 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน