ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 5  
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 5  
11 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
12 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 5  
13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 5  
14 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5  
15 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 5  
16 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 36  
39 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 36  
40 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 36  
41 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 41  
43 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 41  
44 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 41  
45 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70 เงิน 46  
48 โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 46  
49 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 46  
51 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 46  
52 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 46  
53 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 46  
54 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 46  
55 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 46  
56 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 46  
57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน