ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 6  
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 6  
10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.40 ทอง 6  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 11  
18 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 11  
19 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.60 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.60 เงิน 19  
23 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.60 เงิน 19  
24 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.60 เงิน 19  
25 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.60 เงิน 19  
26 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 26  
28 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน