ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 126
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.50 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.25 เงิน 16  
18 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.25 เงิน 16  
19 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.75 เงิน 21  
23 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 29  
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.25 เงิน 31  
33 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.25 เงิน 31  
34 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 36  
38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.25 เงิน 38  
39 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.25 เงิน 39  
40 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 70.25 เงิน 39  
41 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.25 เงิน 39  
42 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.25 เงิน 39  
43 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.75 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68.75 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.75 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.25 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67.75 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 67 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.75 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน