ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 125
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 56  
57 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.20 เงิน 58  
59 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.20 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน