ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.35 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.85 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.45 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.85 ทอง 12  
13 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.65 ทอง 13  
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.70 เงิน 14  
15 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.15 เงิน 18  
19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.90 เงิน 21  
22 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.65 เงิน 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.55 เงิน 23  
24 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.15 เงิน 24  
25 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.10 เงิน 27  
28 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62.40 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน