ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 7  
13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 7  
15 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 7  
16 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 7  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 17  
23 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 17  
24 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 17  
25 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 17  
26 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 26  
29 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 26  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 26  
31 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 26  
32 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 26  
33 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 26  
34 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 26  
35 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 26  
36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 26  
37 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 37  
38 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 37  
39 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 37  
40 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 37  
41 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 37  
42 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 37  
43 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 43  
45 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 43  
46 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 43  
47 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 47  
49 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 47  
50 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 47  
51 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 51  
52 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 51  
53 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 53  
55 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 53  
56 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 56  
58 โรงเรียนพะลานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน