ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 13  
19 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 13  
20 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 13  
21 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 13  
22 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 13  
23 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 23  
27 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 23  
28 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 47  
53 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 47  
54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 58 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 58 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 57 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 54 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน