ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 120
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68.20 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64.20 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน