ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 117
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 11  
15 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน