ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 116
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 10  
15 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 10  
16 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 20  
24 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน