ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.92 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.88 ทอง 10  
11 โรงเรียนกวนวันวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.84 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.58 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.54 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.52 ทอง 14  
15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.92 ทอง 15  
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.88 ทอง 16  
17 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.12 ทอง 18  
19 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.98 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.54 ทอง 22  
23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.28 ทอง 23  
24 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.14 ทอง 25  
26 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.10 ทอง 26  
27 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.82 ทอง 27  
28 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.64 ทอง 28  
29 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.64 ทอง 28  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.56 ทอง 30  
31 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนพญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.26 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.04 ทอง 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.74 ทอง 36  
37 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.74 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.72 ทอง 38  
39 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.64 ทอง 39  
40 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.62 ทอง 40  
41 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.56 ทอง 41  
42 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.46 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.28 ทอง 43  
44 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.22 ทอง 44  
45 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.16 ทอง 45  
46 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.94 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.88 ทอง 47  
48 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.84 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.72 ทอง 49  
50 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.44 ทอง 50  
51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.86 ทอง 51  
52 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.76 ทอง 52  
53 โรงเรียนมีชัยพัฒนา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.42 ทอง 54  
55 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.16 ทอง 55  
56 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.76 ทอง 56  
57 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.56 ทอง 57  
58 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.24 ทอง 58  
59 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน