ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.63 ทอง 8  
9 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.38 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.88 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.63 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.50 ทอง 21  
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.38 เงิน 27  
28 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.88 เงิน 28  
29 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.88 เงิน 29  
30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.13 เงิน 32  
33 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.13 เงิน 32  
34 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.25 เงิน 36  
37 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.13 เงิน 37  
38 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.38 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.38 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.13 เงิน 41  
42 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.13 เงิน 42  
43 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.75 เงิน 43  
44 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.13 เงิน 44  
45 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.88 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.38 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.13 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 66.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66.50 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.38 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66.38 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.88 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 65.63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63.88 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63.63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62.75 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.63 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61.38 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน