ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.25 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.75 ทอง 22  
24 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.75 ทอง 22  
25 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.25 ทอง 25  
26 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 26  
29 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.75 เงิน 32  
33 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.75 เงิน 36  
37 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
38 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  
40 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
41 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน