ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.75 ทอง 15  
17 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.75 ทอง 15  
18 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.25 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.75 ทอง 31  
33 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.25 ทอง 34  
36 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.25 ทอง 39  
40 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.25 เงิน 42  
43 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.25 เงิน 43  
44 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.75 เงิน 45  
47 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.25 เงิน 47  
48 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.75 เงิน 48  
49 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน