ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
27 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
28 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) - -  
29 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
30 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน