ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.70 เงิน 17  
18 โรงเรียนแร่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 67.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.90 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 38  
47 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 38  
48 โรงเรียนภูหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 38  
49 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 38  
50 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 38  
51 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 38  
52 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 38  
53 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 38  
54 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 38  
55 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 38  
56 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 38  
57 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 38  
58 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 38  
59 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 38  
60 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 38  
61 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน