ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 21  
27 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 21  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 21  
29 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 21  
30 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 21  
31 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 21  
32 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 34  
37 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 34  
38 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 34  
40 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 34  
41 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 34  
42 โรงเรียนพังงูพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 34  
43 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 34  
44 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 34  
45 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72 เงิน 34  
46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 34  
47 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 34  
48 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 34  
49 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 34  
50 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 34  
51 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 34  
52 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 34  
53 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 34  
54 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 34  
55 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน